امکانات بخش فروش:

بهبود برنامه ریزی و مدیریت فروش

بهبود برنامه ریزی و مدیریت فروش

 • امکان تعریف قلمرو و تیم فروش به منظور افزایش کارایی سازمان فروش
 • ایجاد لیستهای قیمت، تخفیفات و واحدهای کالا
 • تعریف نقشهای کاربری و دسترسی گروهی جهت توزیع مناسب اطلاعات در سازمان

اتوماسیون سیستم سرنخ یابی تجاری

اتوماسیون سیستم سرنخ یابی تجاری

 • هماهنگی بهتر با فعالیتهای بازاریابی توسط ردیابی سرنخها در یک سیستم متمرکز
 • ایجاد اتوماتیک متن ایمیل مرتبط با یک سرنخ تجاری یا فرصت فروش
 • الحاق خودکار وظایف و سرنخها بر اساس قوانین از پیش تعریف شده
 • امکان مشخص نمودن مستعدترین سرنخها با ساتفاده از شرایط از پیش تعریف شده
 • استفاده از دیالوگهای راهنما جهت فرآیند ارزیابی سرنخها
 • رتبه بندی سرنخها
 • امکان بخش بندی مشتریان

مدیریت کارآمد فرصتهای تجاری

مدیریت کارآمد فرصتهای تجاری

 • تعیین تکلیف سریع معاملات با رصد نمودن اطلاعات آنها
 • امکان انجام عملیات فروش بصورت تیمی
 • ایجاد و مانیتورینگ پیشنهادات قیمت اختصاصی برای هر فرصت تجاری
 • موضع گیری کارآمد در مقابل رقبا با استفاده از سیستم ردیابی رقبای تجاری
 • شناسایی کارآمد ارتباطات بین اشخاص و شرکتهای گوناگون
 • سیستم مدیریت اسناد تجاری
 • سامانه مدیریت فروش سازمان با گردشهای کاری از پیش تعریف شده
 • مانیتورینگ میزان درآمد از طریق مشاهده آنلاین سفارشات و فاکتورها
 • قابلیت بکارگیری متدهای مختلف فروش نظیر Miller Heiman، SPI و TAS

مدیریت کارآمد و آسان اطلاعات مشتریان و حسابها

مدیریت کارآمد و آسان اطلاعات مشتریان و حسابها

 • ردیابی کلیه فعالیتهای در ارتباط با هر شخص، شرکت و مشتری
 • ثبت و شناسایی کلیه تاثیرگذاران، متحدان و موانع
 • شناسایی سریع موقعیتهای فروش cross-sell و up-sell
 • ردیابی سررسید قراردادها به همراه جزئیات
 • درک بهتر سازمانهای پیچیده و ساختارهای سلسله مراتبی

افزایش کارآمدی نیروهای فروش

افزایش کارآمدی نیروهای فروش

 • امکان استفاده مستقیم Microsoft Dynamics CRM در محیط Microsoft Office Outlook
 • یافتن سریع اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پیش نمایشها، ویوهای شخصی، و لیستها
 • برقراری ارتباطات بهتر با استفاده از یکپارچگی ساختاری با محیط نرم افزارهای آفیس
 • ارتقای تماسهای موجود در نرم افزار Outlook فقط با چند کلیک
 • صرفه جویی در زمان با استفاده از امکاناتی نظیر ورود گروهی داده‌هاو تشخیص رکوردهای تکراری
 • اطمینان از بروز بودن اطلاعات مورد استفاده با سیستم همسانسازی بین CRM و اکسل

مدیریت بهینه فرآیند فروش

مدیریت بهینه فرآیند فروش

 • مانیتورینگ فرآیند فروش و تسهیل برنامه ریزی مالی
 • افزایش دقت تشخیص تحقق درآمد و پیش بینی فروش
 • تعریف و بررسی اهداف درآمدی
 • تعریف و بررسی تحقق سهمیه و پلن فروش
 • شناسایی روندهای معاملات موفق و ناموفق

موتور گردش کار

موتور گردش کار

 • بهبود عملکرد و کارایی با گردشهای کاری شخصی، تیمی و سازمانی
 • امکان درج دیالوگهای راهنما جهت کاهش زمان آموزش
 • ایجاد خودکار وظایف و فعالیتها
 • ایجاد تاییدهای ساده و چند سطحی
 • رتبه بندی و توزیع خودکار سرنخهای تجاری
 • تنظیم هشدار جهت اطلاع از رویدادهای کلیدی
 • تعریف و جاری نمودن فرآیندهای سازمانی

استفاده از Microsoft Dynamics CRM در موبایل و قابلیت جابجایی

استفاده از Microsoft Dynamics CRM در موبایل

 • توانمندی پرسنل فروش و تسلط آنها بر اطلاعات مشتریان در هر مکانی که دسترسی به وب مقدور باشد!
 • آمادگی بهتر در جلسات مذاکره با مشتریان با دسترسی به اطلاعات آنلاین
 • امکان پاسخگویی به درخواستهای مشتریان در خارج از شرکت
 • بررسی وضعیت فروش و بازاریابی در خارج از شرکت

شفافیت وضعیت سازمان و بهبود تصمیم گیری

شفافیت وضعیت سازمان و بهبود تصمیم گیری

 • مانیتورینگ وضعیت سازمان با داشبوردی منعطف از اطلاعات و دیتاهای آنلاین
 • مشاهده شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) در لحظه
 • گزارشهای فروش از پیش تعریف شده جهت تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان
 • قابلیت ایجاد گزارشات عادی و پیشرفته بدون نیاز به دانش فنی IT
 • موتور گزارش ساز همراه با امکان ایجاد نمودارهای گرافیکی

امکانات بخش خدمات:

مدیریت کامل حسابهای مشتریان

مدیریت کامل حسابهای مشتریان

 • افزایش بهره وری کارکنان خدمات دهنده با استفاده از واسط کاربری آشنا و قابل شخصی سازی
 • قابلیت ثبت فعالیتها و وظایف مرتبط با مشتریان
 • تشکیل تیمهای کاری میان واحدهای مختلف کاری
 • ممیزی تغییرات دیتاها به کمک اعلانهای خودکار
 • مدیریت مجوزهای دسترسی و تعریف نقشهای امنیتی

مدیریت هوشمندانه خدمات مشتریان

مدیریت هوشمندانه خدمات مشتریان

 • مشاهده و اندازه گیری عملکرد در سطوح مختلف سازمان، واحدهای کاری، تیمها و کاربران
 • قابلیت استفاده از نماهای گرافیکی برای اندازه گیری شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)
 • استفاده از داشبورد مدیریتی آنلاین
 • امکان Import/Export از/به نرم افزار اکسل با دیتاهای آنلاین
 • استفاده از گزارشهای آماده و یا ساخت گزارشات سفارشی

پاسخگویی سریع و دقیق به درخواستهای مشتریان

پاسخگویی سریع و دقیق به درخواستهای مشتریان

 • پاسخگویی سریعتر به درخواستها با استفاده از اطلاعات کامل درخواستها و مشتریان
 • استفاده از فرآیندهای راهنمای تعریف شده سازمان
 • مدیریت بهینه درخواستهای توزیع شده میان پرسنل و تیمهای کاری
 • امکان سفارشی سازی نماها، لیستها، داشبوردها، و دکمه‌ها برای هر یک از کاربران
 • انعطاف در نحوه مدیریت درخواستها و سفارشی سازی آنها برای هر مشتری

مدیریت آسان قراردادها

مدیریت آسان قراردادها

 • تسهیل مدیریت قراردادها و سفارشی سازی آنها برای هر مشتری
 • استفاده از موتور گردش کار جهت اطمینان از طی نمودن مراحلی خاص برای ارائه خدمات
 • ارائه بینشی کامل به کاربر جهت افزایش فروش خدمات و پشتیبانی بهتر از قراردادها
 • ارائه داده‌های آنلاین به کاربر جهت تصمیم گیری دقیقتر

ارائه اطلاعات صحیح در زمان مناسب

ارائه اطلاعات صحیح در زمان مناسب

 • کاهش خطاها با استفاده از پایگاه دانش داخلی
 • استفاده از ابزارهای آشنا برای کاربران جهت افزایش سرعت در پاسخگویی به درخواستهای مشتریان
 • پیشگیری از دوباره کاری‌ها از طریق کانال دانشی و ابزارهای ارتباطی و همکاری
 • استفاده از شمایلهای گرافیکی جهت ردیابی مسیر دانش در سازمان

استفاده از Microsoft Dynamics CRM در موبایل و قابلیت جابجایی

استفاده از Microsoft Dynamics CRM در موبایل و قابلیت جابجایی

 • امکان دریافت اعلانها و اخطارها در موبایل
 • مدیریت و بروزرسانی زمانبندی و بازدیدهای خدماتی
 • دسترسی به اطلاعات خدمات در Microsoft Dynamics CRM از طریق هر وسیله ای که قابلیت اتصال به وب را داشته باشد.

برنامه ریزی منابع موردنیاز برای انجام خدمات

برنامه ریزی منابع موردنیاز برای انجام خدمات

 • برنامه ریزی خدمات و منابع مورد نیاز ارائه خدمت
 • صرفه جویی در زمان با استفاده از ابزارهای ساده برنامه ریزی
 • اتصال بین تیمهای کاری از طریق تقویم خدمات و مدیریت منابع مورد استفاده
 • استفاده از ابزارهای آشنا و ساده جهت تعریف خدمات زمانبندی شده و تکراری

مدیریت فرآیندها و یکپارچه سازی عملکرد سازمان

مدیریت فرآیندها و یکپارچه سازی عملکرد سازمان

 • صرفه جویی در هزینه و زمان با اولویت بندی در تمام موجودیتها
 • ایجاد وظایف بصورت خودکار برای پرسنل و تیمهای کاری
 • هدایت خودکار درخواستها برای پرسنل مقتضی
 • ایجاد گردشهای کاری دلخواه و تعریف شروط اجرا

امکانات بخش بازاریابی:

مدیریت مؤثر داده‌ها

مدیریت مؤثر داده‌ها

 • بارگذاری بی دردسر دیتاها در مایکروسافت CRM از سایر منابع
 • استفاده از قالبهای انتقال دیتای جدید و یا از قبل آماده شده
 • اطلاع خودکار از اتمام عملیات ورود داده‌ها از طریق ایمیل
 • تشخیص و حذق خودکار و هوشمندانه داده‌های تکراری در سیستم

هدفگذاری تلاشهای بازاریابی

هدفگذاری تلاشهای بازاریابی

 • استفاده از زبان پرس و جوی ساده جهت بخش بندی مشتریان و فرصتهای تجاری
 • ایجاد لیستهای هدفگذاری شده و تعریف ارتباط آنها با کمپین‌ها
 • ایجاد و ذخیره نمایشهای عمومی و شخصی
 • به اشتراک گذاری آسان لیستهای هدفگذاری شده
 • استخراج لیستها در فرمتهای متنوع جهت ارسال ایمیل انبوه

تسهیل در برنامه‌ریزی برای کمپین‌ها

تسهیل در برنامه‌ریزی برای کمپین‌ها

 • برنامه‌ریزی و ردیابی فعالیتها، وظایف، بودجه‌ها و جزئیات هر فعالیت
 • ایجاد کاتالوگ محصولات، لیست‌های قیمت و تخفیفات
 • صرفه جویی در وقت و هزینه با تعریف قالبهای آماده کمپین‌ها
 • استفاده از گردشهای کاری جهت تسهیل روالها و فرآیندها
 • ایجاد سریع پلن بازاریابی با استفاده از سیستم مدیریت اسناد داخلی
 • ایجاد صفحه ورود اینترنتی برای یک کمپین تبلیغاتی

تسهیل در اجرای کمپین‌ها

تسهیل در اجرای کمپین‌ها

 • راه‌اندازی و گسترش سریع کمپین‌ها و برقراری ارتباطات لازم
 • ردیابی و مدیریت کلیه رخدادهای مرتبط با مشتری در یک بستر یکپارچه
 • استفاده از قابلیت ارسال ایمیل مستقیم از درون محیط نرم افزار
 • ارجاع دستی ویا اتوماتیک وظایف بازاریابی و سرنخهای تجاری
 • استفاده از ویزارد ایجاد کمپین سریع با چند کلیک
 • امکان ایجاد قوانین جهت ارائه بازخوردهای مورد انتظار هر مشتری

بهبود در مدیریت بازخوردها

بهبود در مدیریت بازخوردها

 • ثبت و ردیابی بازخوردهای کمپینهای بازاریابی به صورت متمرکز
 • ثبت و ردیابی خودکار بازخوردهای صفحهات فرود اینترنتی
 • امتیازدهی بازخوردها با استفاده از قوانین از پیش تعریف شده
 • ارجاع مستقیم بازخوردها به منابع منتخب و ارزیابی شده
 • تبدیل مستقیم بازخوردها به سرنخهای تجاری

ردیابی آسان سرنخ‌های تجاری

ردیابی آسان سرنخ‌های تجاری

 • هماهنگی بهتر با بخش فروش با ردیابی سرنخ‌های تجاری در یک سیستم متمرکز
 • ارجاع خودکار و یا ارزیابی سرنخ‌ها با استفاده از موتور گردش کار
 • روشن نمودن سرنخهای امیدبخش با استفاده از فرمولها و شرایط تعریف شده
 • استفاده از دیالوگهای راهنما جهت تسهیل در ارزیابی سرنخ‌ها
 • اطمینان از به روز بودن داده‌های سرنخ‌های تجاری که در اختیار کارکنان مختلف بازاریابی قرار دارند

توسعه قابلیتها با Microsoft Office

توسعه قابلیتها با Microsoft Office

 • امکان استفاده از امکانات Microsoft Dynamics CRM درون محیط Microsoft Office
 • دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز با استفاده از پنلهای پیش نمایش، نمایشهای شخصی، رکوردهای منتخب و لیست موارد اخیراً استفاده شده
 • حذف ردیابی‌های تکراری با استفاده امکان همسانسازی با Outlook
 • تسهیل در ارتباطات سازمانی با سایر همکاران
 • تسهیل در ارسال ایمیلهای گروهی با استفاده از قابلیت Mail-Merge
 • ورود کلیه اطلاعات تماس در Outlook به نرم افزار CRM با چند کلیک

گردش کارهای خودکار

گردش کارهای خودکار

 • افزایش کارایی با استفاده از گردش کارهای شخصی، تیمی و سازمانی
 • ایجاد و ارجاع خودکار وظایف با استفاده از قوانین از پیش تعریف شده
 • تسریع در فرآیندهای نیازمند تایید با استفاده از موتور گردش کار
 • پیگیری‌های خودکار با استفاده از تریگرهای تعریف شده
 • تنظیم اخطارها و پیامهای یادآوری کننده برای مراحل کلیدی کمپین‌ها

موبایل در Microsoft CRM

موبایل در Microsoft CRM

 • دسترسی به اطلاعات مشتریان از طریق هر محیطی که به وب دسترسی دارد
 • ردیابی بودجه‌ها و تایید مراحل از هر مکان
 • ایجاد و بروزرسانی سریع کمپین‌های از طریق موبایل
 • بروزرسانی، ارزیابی و ارجاع سرنخ‌ها حتی در راه سفر
 • ردیابی سنجه‌های کلیدی بازاریابی از طریق موبایل

کسب بینش عمیق در جهت تصمیم سازی بهتر

کسب بینش عمیق در جهت تصمیم سازی بهتر

 • اندازه گیری میزان موفقیت بخش بازاریابی با استفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)
 • تسلط کامل به کسب و کار با استفاده از داشبورد انعطاف پذیر و تصویری
 • پیگیری اهداف بازاریابی با استفاده از قابلیت مفهومی ردیابی هدف
 • ردیابی شاخص‌های کلیدی کمپین‌ها با استفاده از گراشات موجود
 • شناسایی روندها و تخصیص بهینه منابع
 • استفاده از Data Cubes های حجیم جهت تحلیل روندها

جهت کسب اطلاعات بیشتر در وب سایت شرکت مایکروسافت می‌توانید به آدرس http://crm.dynamics.com مراجعه فرمایید.