شرکت مهندسی راهکارهای تجاری پردیس شرق، با تکیه بر تجارب موفق خود در زمینه مشاوره و پیاده سازی راهکارهای سازمانی مخصوصاً راهکارهای مبتنی بر Microsoft Dynamics CRM، آمادگی کافی را برای ارائه خدمات زیر دارا می‌باشد:

  • مطالعه و تحلیل نیازهای سیستمی و اطلاعاتی کارفرما
  • مشاوره در خصوص استفاده از فناوري ها و روش هاي مناسب با اهدف افزایش کارایی
  • پیاده سازی، نصب نرم افزار و تنظيمات اوليه Microsoft Dynamics CRM همراه با نصب پيش نيازها (Operation System, Database Server, Application Server) و ابزارهاي جانبي آن مطابق با استانداردهای عملکردی و امنیتی شرکت مایکروسافت
  • مشاوره در خرید، نصب و راه اندازی سخت افزار مربوطه مطابق با استاندارد پیاده سازی شرکت مایکروسافت
  • نصب پوسته فارسی و تقویم شمسی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی کاربری و راهبری نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
  • امکان سنجی و تخمین توان فنی موردنیاز جهت نگهداری و استقرار نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
  • بومی سازی نرمافزار، طراحي و پياده سازي فرمهاي اضافي و گردش های کاری مورد نیاز شرکتها و سازمانها در نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
  • طراحی و ساخت گزارشات سفارشی و اختصاصی موردنیاز
  • برقراری امکان تبادل اطلاعات Microsoft Dynamics CRM با سایر سیستمهای اطلاعاتی